Sjöprojekt

Några av de viktigaste, ja kanske de allra viktigaste, samarbetspartnerna i vårt projekt är just boskapen som betar på strandängarna. Utan dem klarar vi inte av att hålla rent från sly och annan förbuskande vegetation.