Mingen Skrängstasjön Intresseförening

Stadgar   Styrelse   Årsmöten  Senaste nytt!

___________________________________________________

Rid och vandringsleder i Njurunda området!

Guidade vandringar 2018:

31/5 Ovansjö – Bergafjärden, samling vid Ovansjöparken kl 17.30

30/6 Ovansjö – Skatan, samling vid Ovansjöparken kl 12.00

31/7 Ovansjö – Galtström, samling vid Ovansjöparken kl 12.00

 

Arr: NjurundaFöretagarna och Mingen Skrängstasjön Intresseförening

Under sommaren 2018 kommer en ny folder med kartor. Frågor om vandringarna (och anmälan för samåkning): Lena K: 0706431810.
Hitta: Lotte N: 0702848084

___________________________________________________

 

Vill du veta mer om rid och vandringsleden se här!

 

Visa MSI - Mingen Skrängstasjön Intresseförening på en större karta

Föreningen
Vintern 2006 bildades MSI Mingen Skrängstasjön Intresseförening. Sjöarna Mingen och Skrängstasjön ligger i Njurunda socken i Medelpad. Anledningen till att vi starade upp denna förening var att det kändes angeläget för oss att bevara den unika natur och miljö som omger sjöarna och att vårda det rika fågelliv på ett bra sätt.

För att kunna uppnå våra mål krävs genomtänkt röjning av träd, buskar, sly och rensning av vass. Med vårt arbete kommer vi att öka livskvaliteten för de boende och besökare i området. Vi hoppas även i vårt arbete kunna stödja verksamheter med naturlig anknytning till bygden och sjöarna. Vi ser oss också som en viktig länk mellan myndigheter och ortsbor runt sjöarna

Mer information om rid och vandringsleden se här!

Bilder från leden/bron/arbetsdagarna se här!

Följ oss gärna på fb.png