Mingen Skrängstasjön Intresseförening

Stadgar   Styrelse   Årsmöten  Senaste nytt!

Det är fortfarande Corona-tider, så håll ut och håller er ute!

Önskar alla en härlig höst!

/grus-led.jpg 

Foto Lotte Nord

___________________________________________________

___________________________________________________

Rid och vandringsleder i Njurunda området!

NY BROSCHYR PÅ GÅNG NU (är i tryckeriet)! 

/skarmavbild-2019-01-23-kl-10-43-37.jpg

/skarmavbild-2019-01-23-kl-10-46-41.jpg

___________________________________________________

 

Vill du veta mer om rid och vandringsleden se här!

 

Visa MSI - Mingen Skrängstasjön Intresseförening på en större karta

Föreningen
Vintern 2006 bildades MSI Mingen Skrängstasjön Intresseförening. Sjöarna Mingen och Skrängstasjön ligger i Njurunda socken i Medelpad. Anledningen till att vi starade upp denna förening var att det kändes angeläget för oss att bevara den unika natur och miljö som omger sjöarna och att vårda det rika fågelliv på ett bra sätt.

För att kunna uppnå våra mål krävs genomtänkt röjning av träd, buskar, sly och rensning av vass. Med vårt arbete kommer vi att öka livskvaliteten för de boende och besökare i området. Vi hoppas även i vårt arbete kunna stödja verksamheter med naturlig anknytning till bygden och sjöarna. Vi ser oss också som en viktig länk mellan myndigheter och ortsbor runt sjöarna

Mer information om rid och vandringsleden se här!

Bilder från leden/bron/arbetsdagarna se här!

Följ oss gärna på fb.png