Rid & Vandra

Hästsektionen  våra leder  Andra leder  Senaste nytt!

Vår rätt som privatperson att vistas i naturen är skyddad enligt allemansrätten.

Den medför att vi får gå, vandra, springa cykla och rida ganska fritt. Vi behöver inte fråga någon om lov när vi rör oss på en sig genom skogen. Vi får ganska fritt göra upp eld och campa, så länge vi inte förstör.

Vi som privatpersoner har ganska många rättigheter och vissa skyldigheter vad vår natur och omgivning gäller.

Som Organisation, Företag, Förening etc. gäller inte allemansrätten. För att fler ska kunna ta del av den underbara naturen som finns i Njurunda arbetar MSI för att kunna märka upp några Rid- & Vandringsleder.

Idén till lederna kommer ursprungligen från boende i området för att kunna erbjuda ett alternativ till att gå/rida längsmed bilvägarna.

Rid- och vandringsled ger näringslivet fart och skonar naturen  
Rid- och vandringsvägar i Njurunda, söder om Sundsvall, är tänkta att på sikt bilda ett nät av vänliga leder för både tvåbenta och fyrbenta. Vi är tysta, miljövänliga, natur- och kulturintresserade.

Allemansrätten gäller alltid – dvs inte störa, inte förstöra. Vandra, springa, cykel (utan motor) och häst med ryttare är ok. Inte motorfordon som crossar, fyrhjulingar etc eller häst med vagn.

Tack till de många trevliga markägarna!

 

Guidade vandringar 2018:

31/5 Ovansjö – Bergafjärden, samling vid Ovansjöparken kl 17.30

30/6 Ovansjö – Skatan, samling vid Ovansjöparken kl 12.00

31/7 Ovansjö – Galtström, samling vid Ovansjöparken kl 12.00

Arr: NjurundaFöretagarna och Mingen Skrängstasjön Intresseförening

Under sommaren 2018 kommer en ny folder med kartor.
Frågor om vandringarna (och anmälan för samåkning): Lena K: 0706431810.
Hitta: Lotte N: 0702848084

 

Med rid- och vandringsvägar får människa och häst säkra leder. Markägare och berörda boende har kontroll på var folk och fä passerar utan att riskera trampade åkrar eller störningar. Hästar som rids har till skillnad från motorfordon rätt enligt Allemansrätten att vistas i skog och mark.

Vi tror också att näringslivet kan få ett lyft. Vi samarbetar med Bergafjärdens camping där det byggts några enkla gästhagar för häst ("hästparkeringar") så ryttare kan stanna för fika eller mat och campinggäster kan om de vill komma i närkontakt med häst.

Vi samarbetar också med Rid i JuniPilgrim Medelpad Jämtland, Njurunda Medeltidsförening, LRF, Visit Sundsvall, Myre centrum, Föreningen Tomtarna, lokala hästföretag m fl.

Turistnäringen kommer att växa - redan är vandringar stort i Europa och intresset för att bo på lantgård, närproducerat och genuina upplevelser ökar. Kustvägen har etablerats längs Njurundakusten och är en förening vi också samarbetar med. Rid- och vandringsvägar kommer att komplettera Kustvägen, men den är för trafikanter - vi kommer istället att värna om att vara en tyst led i naturen.

Förstudien ”Ridvägar i Njurunda”, som arbetades fram under sommaren och hösten 2009 av Marlene De Gorter och Ingeli Gagner, Framtidsporten. Förstudien med tillhörande miljökonsekvenspeskrivning överlämnades strax före jul till uppdragsgivaren Mingen Skrängstasjön (MSI) intresseförening och har avrapporterats till Tillväxtverket som finansierat studien med medel från Europeiska regionala fonden. Framtidsporten föreslår i studien nio mil ridvägar fördelade på nio slingor i ett sammanhållet nätverk runt Njurundas fina fågelsjöar.

MSI tog i slutet av mars 2010 beslutet att bilda en hästsektion i föreningen med målsättning att organisera och genomföra arbetet kring  hela eller delar av förstudien.

Ta gärna del av förstudien med tillhörande MKB, dessa finns på Framtidsportens hemsida.

Den första rid- och vandringsleden som beskrivs här ovan finansieras med Leader Mittland-medel – ansökan godkändes i september 2010.

Hoppas du blir nyfiken och glad över detta initiativ!  Vi ses i Njurunda!      

   

Rid & vandra är ett EU och Leader finansierat projekt.              

http://www.jordbruksverket.se/images/18.6f6c5d8512157aa59fc80001520/Leader+f%C3%A4rg.jpg