Om sjön Mingen:

MingenRiksintresse för naturvård i Mingen / Skröngstasjön utgör för regionen ovanliga sjötyper. Båda sjöarna är värdefulla fågelsjöar präglade av jordbrukslandskap.

Sjöarna ligger nära varandra, öster om E4:an, söder om Njurundabommen, men ligger dock inte inom samma avrinningsområde.

Mingen
Mingen utgör en sänkt grund sjö omgiven av skog och odlingsmark. Sjön har täta, breda vass och sävbårder. Har betydligt mindre avrinningsområde än Skrängstasjön, varför omsättningen är avsevärt längre.

Sjön tenderar att bli alltmer ensartad där mosaikmiljön minskar. Samtidigt måste vissa sammanhängande vassar bibehållas eftersom bl.a. brun kärrhök häckar här. Mingen är i huvudsak en häcklokal.

Skötsel
Båda sjöarna måste skötas bättre och därtill återfå öppnare delar, där vass- säv- och flytblad tas bort., eller minskas radikalt, och rotsystemet knäcks. Sedan är det viktigt att djur betar på dom röjda områdena för att hålla landskapet öppet.

I båda sjöarna berörs i första hand två strandsträckor, i respektive sjö, med bakomliggande odlingsmark.Visa Mingen Skrängstasjön Intresseförening på en större karta

Mer information om Mingen finns på Wikipedia.