Medlem

Visst vill du stödja vår förening?

Årsavgiften är 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.

Vårt PG nr: 208254-3

Betala in pengarna och skicka ett mail med kontaktuppgifter till mr.hjort@gmail.com
Uppge samtliga familjemedlemmarnas namn, födelseår, adress, telefonnummer och e-postadress.

Eller kontakta Jon Westergren, Rotvik 151, 86296 Njurunda