Årsmöten

<-Tillbaka, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Mingen – Skrängstasjön Intresseförening 2016

Årets årsmöte kommer att hållas

Tisdagen den 24 maj kl 20.00 på Njurunda Hembygdsgård

Hjärtligt välkomna!

 

Dagordning  2016

 1. Välkommen
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justerare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Val av styrelseledarmöter vilkas mandattid tar slut
 11. Förslag från styrelsen
 12. Förslag från medlemmar
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning
 15. Fika
 16. Efter årsmötet konstituerar sig den nya styrelsen


  Mvh Styrelsen 2015-03-12

  

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=
204281166532862073947.0004bb86e8d766931dc85