Styrelsen

<- Tillbaka


   

Ordförande

Erik Hjort
Adress:Rotvik 131
Postnr: 86296 Njurunda
E-post: mingen.skrangsta [@] gmail.com
Yrke: Utvecklingsingenjör

  
   

Vice Ordförande

Christer Westergren
Adress: Rotvik 150
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: christer.westergren [@] gmail.com
Yrke: Travtränare


   

Kassör

Jon Westergren
Adress: Rotvik 151
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: mingen.skrangsta [@] gmail.com
Yrke: Tjänsteman


    

Sekreterare

Bo-Göran Bergsten
Adress: Skedlovägen 56
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: bgbergsten[@] gmail.com
Yrke: Adjunkt


    

Ledamot

Jan Fridlund
Adress: Rotvik 145
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: jan [@] fridlund.eu
Yrke: 

 

    

Suppleant

Hans Högtorp
Adress: Rotvik 140
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post:
Yrke: Linjemontör


   

Suppleant

Lars Östlund
Adress: Rotvik 101
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: -
Yrke: Pensionär

    
    

Revisor

Per Ingelsson
Adress: Rotvik 114
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: per.ingelsson [@] vattenfall.com
Yrke: Ingenjör

 
    

Revisor

Hans Åslund
Adress: Uddarna 105
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: hansaslund [@] telia.com
Yrke: Pensionär


    

Rev.suppl

Hans Erik Åsander
Adress: Skedlovägen 48
Postnr: 862 96 Njurunda
E-post: hans-erik.asander [@] telia.com
Yrke: Pensionär. Styrelseuppdrag SPF kassör


    

Valberedning (sammankallande)

Per Åsander
Adress: Skedlovägen 46
Postnr: 862 96 Njurunda
Tele: 060-306 84
Mobil: 070-224 25 05
E-post: -
Yrke: Skogsarbetare, Skedlo Skog HB


    

Valberedning

Anders Åsander
Adress: Björn 180
Postnr: 862 96 Njurunda
Tele: 060-383 81
Mobil: 070-214 10 21
Mail: -
Yrke: Pensionär