Vandringsleder

 

<- Tillbaka

Vandringsleder i Njurunda-området

/img_2265.jpg

Bergafjärden/Ovansjö-leden
- 8 kilometer rid- och vandringsled i varierad och typisk norrländsk natur. Leden är tydligt uppmärkt och går över eller nära tallmoar, skogshyggen, gammelskog, våtmark och odlingsmark. Det finns goda möjligheter att få se fåglar, vilda djur och rara växter.

Leden passerar ett par trafikerade landsbygdsvägar och en bevakad järnvägsövergång. Förutom anvisningsskylt med symbol för vandrare och ryttare finns även åtta större stolpar på jämna mellanrum där du får mer information om naturen och bygden. Leden är även väl skyltad med informationstavlor om historia, geografi mm. Sträckan passar vem som helst med normal kondition och du behöver inte klättra. Från högsta punkten skymtar du havet i fjärran! Under säsong kan du äta och fika på Bergafjärdens Camping och Ovansjöparken.

Status: Knappt någon stigning, lätt att gå och hitta, funkar för mountainbike. Leden går 200 meter på trafikerade Löransvägen.

Övrigt: Bergafjärdens Restaurang och Havsbad. Två små rasthagar för häst som har tillträde via infart camping i Bergafjärden – inte via strand. Även vid Ovansjöparken två små ”parkeringar” för häst.För ryttare, eller snarare deras hästar, finns ett par enkla rasthagar vid start och mål vid Bergafjärdens Camping och nära Ovansjöparken. De är tänkta för en kort vila och skall mockas (utrustning finns, samt vattenhinkar. Camping- respektive parkägare ansvarar). Följ särskild skyltning till dessa hagar vid Bergafjärden - ridning får inte ske vid campingen.

Visa Vandring med MSI på en större karta

Bilder från tidigare vandringar finns här!

 

Ovansjöparken/Skatan-leden

9 km, ej skyltat.

Status: Vandring ca 1 km på omarkerad viltstig (strax öster om järnväg) alternativt 2 km (från Ovansjöparken) på trafikerade Skatanvägen – det senare bäst för cyklister. Sväng söder på grusväg och stigning. Förbi vattentorn, håll vänster i vägskäl.

Övrigt: Skatans Café & Krog. Vid föreningen Tomtarnas lokal Skumucken finns två små rasthagar för häst.

Här kan du läsa mer om förhållningsregler för hästparkeringen.

Ovansjöparken/Galtström-leden

14 km, ej skyltat.

Status: Vandring på mestadels fina skogsvägar + ca 200 m stig, funkar även för robust barnvagn.

Övrigt: Galtströms Café och Restaurang. Genuin bruksmiljö. Nära havsbad. Fortsätt vandringen söderut genom Nordanstigs kommun på Kustleden.

Respektera allemansrätten
Allemansrätten gäller - motorfordon får ta en annan väg. All ridning och vandring sker på egen risk. På vägarna gäller vanliga trafikregler Tag emot det förtroende som markägare givit oss - trampa med varsamma steg och lämna inga spår av skräp efter dig!